Faglig uddannelse i billedvævning

Vævekurser starter i oktober 2018

Uddannelsen strækker sig over ca. 3 år

Der undervises hver anden mandag (i lige uger).

Modul I starter i oktober 2018 med i alt 12 undervisningsgange.

Modul II starter i efteråret 2019 (12 undervisningsgange) og

modul III (10 undervisningsgange) i efteråret 2020.

Kurset er et sammenhængende forløb, så man tilmelder sig alle tre moduler, når man starter op på modul I efteråret 2018.

Ved afslutningen af de tre moduler fremlægges samtlige arbejdsbøger sammen med en selvstændig løst opgave,

inden kursusbevis for hele uddannelsen kan udstedes.

Ønskes flere oplysninger kontakt da underviser: Gina Hedegaard Nielsen, 20 42 33 76