Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

De faglige uddannelser

De faglige uddannelser - skaftevævning og billedvævning

De faglige kurser er oprindeligt godkendt af erhvervsministeriet tilbage i 70’erne under Landsforeningen Stoftrykker- og Væverlauget. Laugets Vævekurser overtog i 2004 kursusrettighederne og har efterfølgende moderniseret og videreudviklet pensum og undervisningsform. Blandt andet anvendes i dag computere i teoriunder­visningen, og der væves prøver i mere nutidige og spændende materialer.

 

Faglig uddannelse i skaftevævning

Uddannelsen i skaftevævning består af 4 moduler.

Både teoriundervisningen og den praktiske del varetages af professionelle vævere med mange års undervisningserfaring, og undervisningsformen er holdundervisning.

Uddannelsen er målrettet deltagere, der gerne vil virke indenfor det tekstile hånd­værk - enten som udøvere eller undervisere.

Forløbet kan gennemføres inden for 3-4 år.

 

Faglig uddannelse i billedvævning

Uddannelsen i billedvævning består af 3 moduler. Undervisningen varetages af professionelle vævere med mange års undervisningserfaring, og består primært af fælles undervisning med grundig gennemgang af teknik og håndværksøvelser foruden billedteoretisk læring.

Uddannelsen er målrettet deltagere, der gerne vil virke indenfor det tekstile hånd­værk - enten som udøvere eller undervisere.

Forløbet kan gennemføres inden for 2-3 år.

 

Download nedenstående folder for yderligere information

/media/10521/jakke.jpg
/media/10523/billedvaevning.jpg

KONTAKT


Laugets Vævekurser

Mail: kontakt@vaevekurser.dk

CVR: 27865844


Medlem af Fora